HT-tilintarkastaja Kristian Seemer | Tiliextra Oy tilintarkastusyhteisö

Kristian Seemer

HT-tilintarkastaja, KTM, osakas

040 861 6862

kristian.seemer@tiliextra.fi

Olen toiminut HT-tilintarkastajana vuodesta 2007 lähtien. Samalla olen toiminut veikkausvoittovaroja saavien yhteisöjen ja säätiöiden valvontatehtävistä vastaavana esimiehenä 10 vuotta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa (ent. RAY). Erilaiset valtionavustustoimintaa laajemmin koskevat kehitys- ja muutoshankkeet sekä haasteet ja mahdollisuudet ovat kuuluneet toimenkuvaani ja olen saanut olla mukana useissa valtionavustuksiin liittyvissä lainvalmisteluprosesseissa asiantuntijana.

Olen keskittynyt erityisesti yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksiin ja viranomaistilityksiin (esim. STEAn, OKM:n ja ulkoministeriön tilintarkastajan suorittamien AUP-toimeksiantojen sekä Business Finland – projektien tarkastukset). Valtionavustukset ovat monien yleishyödyllisten toimijoiden merkittävin tulonlähde ja julkisen keskustelun ja kiinnostuksen kohde. Näihin liittyvät läpinäkyvyys- ja avoimuusvaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi ja näistä raportointi on usein edellytys jatkoavustusten saamiselle. Olen käytettävissä valtionavustusten käyttöön sekä avustuksen saajan oikeuksiin ja vastuisiin liittyviin vaativiin kysymyksiin laajemminkin. Tämän takia tarkastuksessamme keskitytään mm. valtionavustusten käytön ja hallinnoinnin kannalta olennaisiin kysymyksiin ja varmistetaan avustusten käytön laatu erityisesti avustuksen saajalle, mutta myös viranomaistahoille.

Asiakaskuntaani kuuluu myös muita yhteisömuotoja, erityisesti olen toiminut useita vuosia osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja työttömyyskassojen tilintarkastustehtävissä.

Vuosien aikana kertynyt ammattitaito ja kokemus mahdollistavat myös erityyppisten konsultaatiotoimeksiantojen suorittamista tehokkaasti ja laadukkaasti sekä kaikkia sidosryhmiä hyödyttäen.

Scroll to Top
Vieritä ylös