Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Päivitetty 20.11.2020

Tästä tietosuojaselosteesta ilmenee mitä henkilötietoja verkkosivustomme kautta voidaan kerätä ja mihin tarkoituksiin niitä voidaan käyttää. Verkkosivustoamme käyttämällä kävijä hyväksyy henkilötietojen käsittelyn kulloinkin sivustolla julkaistun päivitetyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ
Tiliextra Oy (Y-tunnus 0281726-8)
Pukinmäenaukio 4, 00720 HELSINKI
Puhelin: 09 7521422
Sähköposti: info@tiliextra.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Matti J. Mäkinen
Sähköposti: masa.makinen@tiliextra.fi
Puhelin: 050 5511000

REKISTERIN NIMI
Tiliextra Oy:n tarjousrekisteri
Tiliextra Oy:n rekrytointirekisteri

REKISTERÖIDYT
Tiliextra Oy:n verkkosivustoa käyttävien (siis ensisijaisesti nykyisten asiakkaitten ja mahdollisten asiakkaitten) edustajat sekä Tiliextra Oy:n verkkosivuston kautta työ-/harjoittelupaikkoja hakevat henkilöt.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUKSET
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on:
ensisijaisesti rekisteröidyn (tai rekisteröidyn työnantajan) ja rekisterinpitäjän välinen sopimus (esim. sopimus, jolla rekisteröity tai työnantajansa on hankkinut rekisterinpitäjän palvelun) ja toissijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esim. rekisteröity on pyytänyt tarjousta tai tuoteinformaatiota rekisterinpitäjältä tilanteessa, jossa sopimusta ei vielä ole syntynyt tai hakenut työ- tai harjoittelupaikkaa). Rekisterinpitäjä harjoittaa laillista liiketoimintaa pyrkien palvelemaan asiakkaitaan heidän pyyntöjensä mukaan sekä pyrkii alalla vallitsevan yleisen kauppatavan mukaisesti hankkimaan itselleen uusia asiakkuussuhteita tai edistämään ja kehittämään suhteita aiemmin rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja hankkineisiin asiakkaisiin. Lisäksi rekisterinpitäjä tiedottaa verkkosivustollaan avoimista työ- ja harjoittelupaikoista ja vastaanottaa niihin liittyviä tiedusteluja ja hakemuksia.

Henkilötietojen käyttötarkoituksina ovat asiakassuhteen hoitaminen ja rekrytointi:
• Asiakasviestintä;
• Tuotteiden ja palvelujen markkinoiminen ja myynninedistäminen (ml. sähköinen suoramarkkinointi);
• Tuotteiden ja palvelujen myyminen, hoitaminen ja toteuttaminen;
• Laskutus ja muut taloudelliset toimenpiteet;
• Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen;
• Liiketoiminnan kehittäminen; ja
• Verkkosivuston käytön tilastointi (ml. linkkien avaaminen ja vierailut rekisterinpitäjän ja sen edustajien sivuilla) ja kehittäminen.
• Avoimista työ- ja harjoittelupaikoista tiedottaminen ja hakemusten vastaanottaminen.

HENKILÖTIEDOT
• Nimi
• Postiosoite
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Tieto ostetuista Tiliextra Oy:n tuotteista ja palveluista (ml. laskutustiedot);
• Internet-käyttäytymistiedot
• Henkilön itse ilmoittamat lisätiedot (vapaamuotoinen viesti liitteineen)

Lisäksi työ- tai harjoittelupaikkaa koskevina henkilötietoina kerätään:
• Syntymäaika
• Koulutus- ja työkokemustausta
• Kielitaito, tietotekninen osaaminen, sekä erityisosaaminen
• Työtehtävää koskevat toiveet ja tiedot
• Mahdolliset hakijan liitetiedostoina toimittamat tiedot, kuten vapaamuotoinen hakemus, kuva, cv, opintosuoritusote, työtodistukset ja suosittelut.

TIETOLÄHTEET
Yritysasiakkaiden ja mahdollisten yritysasiakkaiden edustajat, työ- tai harjoittelupaikkaa hakevat henkilöt sekä Tiliextra Oy:n henkilöstö ja edustajat.
Henkilötietoja ei saada yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJAT SEKÄ HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU/EEA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Verkkosivustollamme kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille vastaanottajille.

EVÄSTEET
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat automaattisesti tietokoneelle / päätelaitteelle kävijän vieraillessa eri verkkosivustoilla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä voidaksemme tarjota palvelumme mahdollisimman oikein kohdennettuna, helposti saatavana ja tarkoituksenmukaisena.

Sivustomme käyttää Google Analytics –ohjelmaa kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa verkkopalvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja sivuista, joilla käydään, kuinka kauan sivustolla viivytään, mitä kautta sivustolle tullaan ja mitä linkkejä klikataan. Mikäli et halua verkkosivuston saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet (useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen). Tällöin verkkosivusto palveluineen ei välttämättä toimi häiriöittä.

Lisätietoa järjestelystä saa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköisin menetelmin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä teknologiastandardeja ja tietoturvatoimia suojellaksemme henkilötietoja menetykseltä, väärinkäytöltä, muuttamiselta ja tuhoamiselta. Vain valtuutetuille henkilöille annetaan pääsy henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin, jotka on kerätty verkkosivustomme kautta ja tällaiset henkilöt ovat sitoutuneet ylläpitämään näiden tietojen luottamuksellisuutta. Rekisteritietoja säilytetään henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojattuna. Koko henkilöstömme antaa vuosittain kirjallisen salassapitositoumuksen.

Vaikka käytämme asianmukaisia tietosuojatoimenpiteitä saatuamme henkilötietosi, tietojen lähetys internetin välityksellä (mukaan lukien sähköposti) ei koskaan ole täysin turvattua. Pyrimme suojaamaan henkilötietojasi, mutta emme voi taata meille tai meiltä lähetettyjen tietojen turvallisuutta.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja enintään kymmenen (10) vuotta alkaen viimeisestä rekisteröidyn kanssa tapahtuneesta liiketoimintatapahtumasta, kuten molemminpuolisesta asiakasviestinnästä, tuotteen tai palvelun kaupasta tai rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemästä tuote- tai palvelutiedustelusta taikka työ- tai harjoittelupaikkaa koskevasta hakemuksesta. Säilytysaikaa voidaan jatkaa, jos oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen sitä edellyttää.

HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN REKISTERINPITÄJÄLLE
Henkilötietojen antaminen kauppasopimuksen tarpeisiin on pakollista. Muihin tarkoituksiin tietoja ei ole pakko antaa.

TARKASTUSOIKEUS
Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä tai käymällä toimipisteessä esimerkiksi virallisen henkilöllisyystodistuksen tai passin kanssa. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti. Henkilökohtaiset tarkistuspyynnöt voi jättää Tiliextra Oy:n toimipisteeseen tai kirjallisella pyynnöllä suoraan rekisteriä koskevalle yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Scroll to Top
Vieritä ylös