Neuvonta

Tilintarkastaja on taloushallinnon moniosaaja

Neuvonta ja konsultointipalvelut

Annamme neuvontaa kirjanpitoon, tilinpäätökseen, verotukseen ja yhtiöoikeudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä.

 • Yrityksen perustaminen
 • Yhtiömuodon muutos
 • Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen
 • Tunnuslukujen analysointi
 • Yrityksen arvonmääritys 
 • Yrityskauppaneuvonta ja omistusjärjestelyt
 • Osakassopimuksen laatiminen
 • Sukupolvenvaihdos suunnitelmineen
 • Veroneuvonta ja verotuksen suunnittelu
 • Verovastineiden laatiminen
 • Voitonjaon suunnittelu
 • Asiakirjojen ja vastineiden laatiminen

Yhtiön tilintarkastajana toimittaessa konsultointia tarjotaan vain riippumattomuuden rajoissa.

Neuvontaa ja tukea päätöksentekoon

Yritystoiminnassa vain muutos on pysyvää. Muuttuvissa olosuhteissa on tärkeää tehdä oikea-aikaisesti oikeita ja järkeviä ratkaisuja. Vaihtoehtojen arvioimisessa ja riskien tunnistamisessa kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden pitkää kokemusta.

Neuvomme yritystäsi aina perustamisesta lähtien yhtiömuodon muutoksiin ja omistusjärjestelyihin. Sukupolvenvaihdos on yritystoiminnan luonteva jatkumo, johon kannattaa valmistautua hyvissä ajoin eri vaihtoehtoja arvioiden. Näin voi saavuttaa merkittäviä, juuri sukupolvenvaihdoksiin tarkoitettuja verohyötyjä. 

Meiltä saat neuvontaa yrityksesi arvon määrittämisessä ja yrityskauppaan tai liiketoimintakauppaan valmistautumisessa. Silloinkin jos jatkajaa ei löydy, neuvomme yritystoiminnan hallitussa ja suunnitelmallisessa lopettamisessa sekä yhtiön purkamisessa selvitysmenettelyn kautta.

Teemme yrityksesi tilinpäätöslukujen perusteella tunnuslukuanalyysin ja selitämme käytännönläheisesti miten voit hyödyntää analyysiä yritystoiminnassasi sekä yhtiön kannattavuuden ja arvon kehittämisessä.

Tilintarkastaja on taloushallinnon ja yhtiöoikeuden moniosaaja, joka on aina ensisijaisesti yhtiön osakkaiden luottohenkilö. 

Veroneuvonta kannattaa

Verotus kytkeytyy kaikkeen yritystoimintaan ja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisin. Yrityksille on sälytetty mittava määrä oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyviä velvoitteita. Myös tuloveroilmoituksen antaminen vaatii tietoa ja tarkkuutta. Meiltä saat neuvontaa yrityksesi ajankohtaisiin verokysymyksiin.

Yritysjärjestelyt ja erilaiset omistusjärjestelyt kuten sukupolvenvaihdokset ovat erityisesti tilanteita, joissa huolellinen vaihtoehtojen ja verotuksellisten ohjeiden selvittäminen kannattaa. Eri vaihtoehdot voivat johtaa verotuksellisesti hyvin erilaisiin lopputuloksiin. Avustamme ja neuvomme näissä järjestelyissä, kuten vaihtoehtojen kartoittamisessa ja tarvittaessa ennakkoratkaisujen hakemisessa. 

Ota yhteyttä, niin selvitetään miten voimme antaa neuvontaa kysymyksiinne.

Voimmeko auttaa?

Tiliextra Oy:

 • PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö
 • päätoimialana tilintarkastus jo vuodesta 1977
 • erikoistunut PK-yrityksiin ja asunto-osakeyhtiöihin
 • kuuluu kotimaiseen Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjuun
 • Suomen Asiakastiedon paras platina-sertifikaatti
Scroll to Top
Vieritä ylös