Tilintarkastus
yhdistyksessä ja säätiössä

Tilintarkastaja varmentaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon

Yhdistysten ja säätiöiden tilintarkastus

Tilintarkastus on tilintarkastuslain säätelemä varmennustoimenpide, joka kattaa yhteisön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon

Tilintarkastuksessa tilinpäätökseen, kirjanpitoon ja hallintoon tehdään tilintarkastustoimenpiteitä, joiden avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. Tällöin tilinpäätös antaa olennaisella tarkkuudella oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksen yhteydessä yhtiön johto ja kirjanpitäjä saavat yleensä tilintarkastajalta myös muuta hyödyllistä tietoa ja raportointia.

Tilintarkastus palvelee useita eri sidosryhmiä, jotka käyttävät yhteisön tilinpäätöstä oman päätöksentekonsa apuna. Tilintarkastaja on kuitenkin ensisijaisesti yhteisön omistajien luottohenkilö. Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii siten laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena. Tilintarkastajaan kannattaa olla yhteydessä myös tilikauden aikana.

Yhdistykset ja säätiöt | Tiliextra Oy tilintarkastusyhteisö

Milloin yhdistyksessä tai säätiössä on valittava tilintarkastaja?

Yhdistyslain 38 §:n mukaan yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

Säätiölain 4 luvun 1 §:n mukaan säätiöllä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa.

Tilintarkastaja on valittava yhdistyksessä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (tai molemmilla) on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
Kaikissa säätiöissä on kokorajoista riippumatta oltava tilintarkastaja. Jos säätiölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.
 
Säätiössä ei voida valita toiminnantarkastajaa.

Tilintarkastusprosessi; miten ja milloin?

Alla on yksinkertaistettuna tilintarkastusprosessi perusmuodossaan. Tilintarkastustyötä voidaan tehdä myös jo tilikauden aikana etukäteen.

1

Tilinpäätös valmistuu

Tilinpäätöksen tulee valmistua 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on valmis, kun se on päätösvaltaisen hallituksen  allekirjoituksellaan hyväksymä. Yhdistyksen tai säätiön säännöissä voi olla määrätty tätä aikaisemmasta tilinpäätöksen laatimisajasta.

1

2

Tilinpäätös ja aineisto tilintarkastajalle

Ota yhteyttä tilintarkastajaan ja sovi aikataulusta (normaalisti saapumisjärjestyksessä, ellei esimerkiksi vuosikokouksen aikataulusta johtuen sovita tarkemmin) sekä aineiston toimittamisesta tarkastukseen. Jos aineisto on sähköisenä, tilintarkastaja tarvitsee katseluoikeudet aineistoon. Sovittaessa tilintarkastaja voi tehdä kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta jo ennen tilinpäätöksen valmistumista, etenkin jos aineisto on sähköisenä. 

Katso myös ohjeellinen aineistoluettelo tilintarkastusta varten! 

2

3

Aineisto on tilintarkastuksessa

Varaa tilintarkastukselle aikaa vähintään 2 viikkoa. Huomioi kuitenkin, että koko kevätkausi on tilintarkastusten ruuhka-aikaa. Tilintarkastushenkilöstö saattaa pyytää täydentävää aineistoa tai esittää kysymyksiä tilintarkastuksen edetessä.

3

4

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja raportoi havainnoistaan (palaverissa tai sähköpostitse esim.  muistiossa tai tilintarkastuspöytäkirjassa). Tilintarkastuksen viimeistely voi edellyttää lisäselvityksiä tai täydennyksiä.

 Tilintarkastaja pyytää lopuksi johdolta ns. vahvistusilmoituskirjeen.

4

5

Tilintarkastuskertomus

Kun tilintarkastus on valmis, tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen ns. tilinpäätösmerkinnän. 

Tämän jälkeen tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan vuosikokouksessa (yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana). 

5

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme?

Tiliextra Oy:

  • PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö
  • päätoimialana tilintarkastus jo vuodesta 1977
  • erikoistunut PK-yrityksiin ja asunto-osakeyhtiöihin
  • kuuluu kotimaiseen Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjuun
  • Suomen Asiakastiedon paras platina-sertifikaatti
Scroll to Top
Vieritä ylös