Tilintarkastus
osakeyhtiössä

Tilintarkastaja on ensisijaisesti yhteisön osakkaiden luottohenkilö

Osakeyhtiöiden tilintarkastukset

Asiakkaistamme valtaosa on liiketoimintaa harjoittavia pieniä ja keskisuuria osakeyhtiöitä. Tyypillisin osakeyhtiöasiakkaamme on pienyritys, jossa on yleensä noin yhdestä viiteen yrittäjäosakasta. Teemme vuosittain huomattavan määrän tällaisten osakeyhtiöiden lakisääteisiä tilintarkastuksia, joten meillä on kokemusta hyvin laajasta eri toimialojen kirjosta.

Käytössämme ovat erinomaiset työvälineet eri yhteisömuotojen tilintarkastuksiin sekä aineistotarkastukseen ja analysointiin eri tyyppisissä sähköisissä taloushallintojärjestelmissä. Erityisen paljon osakeyhtiömuotoisilla tilintarkastusasiakkaillemme on kirjanpitoja Procountor, Netvisor, Visma Fivaldi ja Asteri -kirjanpitojärjestelmissä.

Teemme pääosin tilintarkastukset omalla toimistollamme, jossa työskentely on tehokkainta ja säästämme aikaa tarpeettomalta matkustamiselta ja tarkastusaikojen yhteensovittamisilta. Näin vapautamme myös kirjanpitäjän aikaa. Palaverit hoituvat tarvittaessa myös etänä esim. Teams-kokouksina. Tapanamme on raportoida tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista ja suosituksista sekä heränneistä kysymyksistä myös epävirallisemmin muistiossa tai sähköpostitse, jotta asiakasyhteisö saa tilintarkastuksesta mahdollisimman paljon hyötyä. 

Teemme vuosittain huomattavan määrän eri tyyppisten avustusten ja hankkeiden tarkastuksia, kuten Business Finland -rahoituksiin liittyviä hanketarkastuksia. Lisäksi annamme tilintarkastajan lausuntoja ja todistuksia erilaisissa yritys- ja omistusjärjestelyissä. Neuvomme kirjanpitoon, verotukseen ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin liittyen.

Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii siten laillisten velvoitteidensa ohella yrityksen ja sen omistajien taustatukena. Tilintarkastajaan kannattaa olla yhteydessä myös tilikauden aikana

Milloin osakeyhtiössä on valittava tilintarkastaja?

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (tai molemmilla) on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa. Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Velvollisuudesta toimituttaa tilintarkastus on tarkemmat säännökset tilintarkastuslain 2 luvussa.

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa ja osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:ssä.

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous. Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että joku tai jotkut heistä, ei kuitenkaan kaikkia, valitaan muussa järjestyksessä. (OYL 7:2.2 §)

Yhtiökokous voi aina myös vapaaehtoisesti päättää valita tilintarkastajan.

Yhtiössä, jossa ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole valittava tilintarkastajaa, yhtiökokouksen on valittava tilintarkastaja, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Jollei yhtiökokous valitse tilintarkastajaa, Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) määrää tilintarkastajan tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 1 ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä, jos osakkeenomistaja hakee tilintarkastajan määräämistä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. (OYL 7:5 §)

Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. (OYL 7:6 §)

Tilintarkastusprosessi; miten ja milloin?

Alla on yksinkertaistettuna tilintarkastusprosessi perusmuodossaan. Tilintarkastustyötä voidaan tehdä myös jo tilikauden aikana etukäteen.

1

Tilinpäätös valmistuu
Tilinpäätöksen tulee valmistua 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös on valmis, kun se on päätösvaltaisen hallituksen (ja toimitusjohtajan) allekirjoituksellaan hyväksymä.
1

2

Tilinpäätös ja aineisto tilintarkastajalle

Ota yhteyttä tilintarkastajaan ja sovi aikataulusta (normaalisti saapumisjärjestyksessä) sekä aineiston toimittamisesta tarkastukseen. Jos aineisto on sähköisenä, tilintarkastaja tarvitsee katseluoikeudet aineistoon. Sovittaessa tilintarkastaja voi tehdä kirjanpidon ja hallinnon tarkastusta jo ennen tilinpäätöksen valmistumista, etenkin jos aineisto on sähköisenä. 

Katso myös ohjeellinen aineistoluettelo tilintarkastusta varten! 

2

3

Aineisto on tilintarkastuksessa

Varaa tilintarkastukselle aikaa vähintään 2 viikkoa. Huomioi kuitenkin, että koko kevätkausi on tilintarkastusten ruuhka-aikaa. Tilintarkastushenkilöstö saattaa pyytää täydentävää aineistoa tai esittää kysymyksiä tilintarkastuksen edetessä.

3

4

Tilintarkastajan raportointi

Tarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja raportoi havainnoistaan (palaverissa tai sähköpostitse esim. muistiossa tai tilintarkastuspöytäkirjassa). Tilintarkastuksen viimeistely voi edellyttää  lisäselvityksiä tai täydennyksiä.

 Tilintarkastaja pyytää lopuksi johdolta ns. vahvistusilmoituskirjeen.

4

5

Tilintarkastuskertomus

Kun tilintarkastus on valmis, tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja tekee tilinpäätökseen ns. tilinpäätösmerkinnän. 

Tämän jälkeen tilintarkastettu tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

5

Haluatko aloittaa yhteistyön kanssamme?

Tiliextra Oy:

  • PRH:n hyväksymä tilintarkastusyhteisö
  • päätoimialana tilintarkastus jo vuodesta 1977
  • erikoistunut PK-yrityksiin ja asunto-osakeyhtiöihin
  • kuuluu kotimaiseen Tilintarkastus.fi -asiantuntijaketjuun
  • Suomen Asiakastiedon paras platina-sertifikaatti
Scroll to Top
Vieritä ylös