Revision, verifiering
och rådgivning Finland

Revisionssamfund för små och medelstora företag

Susanna Ahola, Matti A. Mäkinen, Matti J. Mäkinen, Elina Kaura, Eero Prepula, Leena Kaura-Mäkinen

Revisor för ditt företag

Tiliextra Oy är en medelstor revisionsbyrå i Finland. Vi är ett team av revisions experter som har en lång gemensam stig. Tiliextra Oy är grundat år 1977 och som revisionssamfund är godkänt av Patent och registerstyrelsen. 

Vi hör till den inhemska Tilintarkastus.fi-expertkedjan av självständiga revisorer.

Våra byråer ligger i huvudstadsregionen och i Pirkanmaa men vi betjänar våra kunder överallt i Finland. Många av våra kunder har helt digital ekonomiförvaltning. Vi är vana vid de mest använda elektroniska bokföringsprogram i Finland, såsom Netvisor, Procountor och andra Finago produkter.

Våra tjänster

Revision och revisorns uttalanden samt intyg hör till våra kärntjänster. Därtill verifierar vi olika typer av understöd och projektredovisningar såsom Business Finlands finansiering.

Våra kunder består av små och medelstora företag, bostadsaktiebolag och allmännyttiga samfund såsom föreningar och stiftelser. 

Vi erbjuder rådgivning särskilt inom bokföring, beskattning, bolagsrätt och företagsarrangemang. Vi planerar och konsulterar ägande arrangemang och särskilt företagets generationsväxlingar. 

Revision och granskning

Revisorns intyg och uttalanden

Revisorns Verifieringar

Konsultering, analyser och Due Diligence

Rådgivning inom bokföring och beskattning

Rådgivning inom företagsom-struktureringar

Hur kan vi hälpa till?

Tiliextra Oy:

  • Revisionssamfund godkänt av Patent och registerstyrelsen
  • Revision och granskning från år 1977
  • specialiserad i granskning av små och medelstora företag samt bolagsaktiebolag
  • tillhör den inhemska Tilintarkastus.fi -expertkedjan
  • Den bästa Platinum kreditbetyg av Suomen Asiakastieto
Scroll to Top
Vieritä ylös